Rob LA LAU

Systeembeheerder en software-ontwikkelaar

25 jaar ervaring, waarvan 15 als freelancer

En nu is het tijd om de opgedane kennis en ervaring te delen.