Configuratie van een internetserver

boek

Dit boek begeleidt de lezer of lezeres bij de installatie en configuratie van een internetserver.

Er wordt uitgegaan van een zogenaamde vanilla server: een server waarop een besturingssysteem is geïnstalleerd, maar verder nog niets is toegevoegd of geconfigureerd. Het boek begint met een hoofdstuk met Unix basiskennis, om de systeembeheerder vervolgens zo snel mogelijk mee te nemen 'het diepe' in. Iedere stap wordt duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden. Ook wordt uitgelegd hoe eventuele problemen geanalyseerd kunnen worden.

Het uiteindelijke resultaat is een volledig functionele bedrijfsinternetserver die klaar is om in productie genomen te worden. Deze server handelt DNS-, web-, en e-mailverkeer af voor meerdere domeinen, en bedient tientallen of zelfs honderden gebruikers; gebruikers die geen shell-toegang nodig hebben worden opgenomen in een LDAP directoryservice. Gebruikers kunnen bestanden delen en synchroniseren op al hun apparaten, en de e-mailgebruikers beschikken over gedeelde kalenders en adresboeken. De server wordt beveiligd middels een firewall, en de web- en e-mailverbindingen worden versleuteld middels SSL/TLS. Met dit boek in de hand heeft de systeembeheerder bovendien de nodige handvatten om de server te onderhouden, en om verder te groeien.

Dit boek vereist geen diepgaande kennis van Unix; een eerste geslaagde kennismaking zou genoeg moeten zijn. De lezer of lezeres wordt geacht bekend te zijn met het concept opdrachtregel (command line), en met de configuratie middels tekstbestanden. Ook wordt hij of zij geacht basiscommando's als cd, ls, cat, less, tar en gzip te kennen.
Dit boek is echter niet specifiek gericht op de beginnende beheerder: het probeert deze beginnende beheerder zo snel mogelijk te begeleiden naar 'echt' systeembeheer.
Ik heb mijn best gedaan dit boek, zowel qua onderwerpen als qua taalgebruik, interessant en begrijpelijk te laten zijn voor zowel de beginnende als de gevorderde systeembeheerder.

Alle onderwerpen in dit boek worden beschreven en geïllustreerd voor FreeBSD, Debian en CentOS, zodat de systeembeheerder volledig vrij is in de keuze van het besturingssysteem.

De Nederlandse versie van dit boek is geoptimaliseerd voor het middelbaar beroepsonderwijѕ.

Addendum:
    Klik hier voor het addendum.

Inkijkexemplaar:
    Een voorbeeld van het boek is te vinden op de site van Boom Beroepsonderwijs.

Bestellen:
    Het boek Configuratie van een internetserver kan online besteld worden in de webshop van Boom Beroepsonderwijs.

Dit boek is ook beschikbaar in het Engels en in het Frans.


Titel: Configuratie van een internetserver
Auteur: © 2020 Robert LA LAU
ISBN: 978-90-372-5751-9